ติดต่อเรา

แบบฟอร์มและแผนที่บริษัท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CONTACT US

บริษัท ฉลองอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด

 • เลขที่ 99/7 หมู่ 1 ซ.ตั้งพัฒนา
  ถ.คลองสี่วา ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร
  จ.สมุทรสาคร 74000
 • เบอร์โทรศัพท์
  034-441-073 , 034-441-074 ,
  034-441-075

  อีเมล
  chalong.electronics@gmail.com