อินทิเกรตแอมป์ NEO-728F

อินทิเกรตแอมป์ (Integrated-Amplifier)